Hướng dẫn tắt các tính năng local trên Grandstream IP Phone

Grandstream-Hướng dẫn tắt các tính năng local trên Grandstream IP Phone

Vào trình duyệt web, gõ địa chỉ IP của IP Phone, đăng nhập bằng account
admin/admin:
 …….

Tài liệu đính kèm

Tài liệu này có hữu ích với bạn không?

Tài liệu liên quan

Để lại một bình luận?

Vui lòng làm phép tính! *