Làm thế nào kiểm tra điện thoại T23P hoạt động

Để kiểm tra tình trạng điện thoại ip T23P có hoạt động hay không, bạn có thể thực hiện theo các thao tác hướng dẫn dưới đây:
– Gọi nội bộ: từ thiết bị đầu cuối Ip Phone gọi điện/ nhận cuộc gọi cho/ từ bất kỳ Ip Phone nào trong hệ thống.
– Gọi ra ngoài: từ Ip Phone này có thể gọi ra bất kỳ số điện thoại nào bên ngoài theo cú pháp: 9 + số điện thoại cần gọi.
– Gọi vào: sử dụng số di động (hoặc cố định) gọi vào đầu số 028.7300 0246, nhấn 4 số máy lẻ của thiết bị Ip Phone này, Ip Phone này đổ chuông và tiếp nhận thành công cuộc gọi.

Để lại một bình luận?

Vui lòng làm phép tính! *